0

معرفی بیمه نامه‌ها

طرح زیسا (بیمه نامه موبایل)

طرح زیسا (بیمه نامه موبایل)

0

اخبار و اطلاعیه ها

بیمه موبایل (طرح زیسا)
خبر , 1400/10/11

این کمپین با نام طرح الماس زیسا می باشد. در این طرح فروش،  بیمه نامه های موبایل با شرایطی ویژه عرضه گردیده که هنگام وقوع خسارت :• تعویض گلس تلفن همراه بیمه گذار• رفت امد به محل ارزیابی خسارت• انج...

0

یادآور تمدید بیمه نامه

شرکت های بیمه

0

گالری

0
0